Las nueve escuelas

En Bujinkan se enseña:

  • Togakure Ryu Ninjutsu
  • Koto Ryu Koppojutsu
  • Gyokko Ryu Koshijutsu
  • Kukishinden Ryu Hikenjutsu
  • Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu
  • Shinden Fudo Ryu Daikentaijutsu
  • Gikan Ryu Ninpo
  • Gyokushin Ryu Ninpo
  • Kumogakure Ryu Ninpo

Cada una de ellas con historia, caracteristicas y técnica propia.

Comentarios (0)Add Comment

Escribir comentario

busy